Mgr.  VLADIMÍR  VOJÍŘ                 

FOTOGRAFIE     FOTOARCHIV     VÝSTAVY     PŘEDNÁŠKY     PUBLIKACE     CV

TEXTY      HUDBA      KAMERA      ZÁHADY ARKTIDY      NABÍDKA      KONTAKT

TEXTY

PŘÍBĚH ŠÍLENÉHO LEVOBOČKA

námět na televizní dokument: 26 min.

název pořadu: JSME DĚTMI SVÝCH RODIČŮ

scénář: Doc. Jan Boněk

kamera: Jiří Nekvasil

režie: Doc. Jan Boněk

vyrobila: Česká televize 1998

vysílání: premiéra 25. 12. 1998 (ČT2), 1. repríza 8. 1. 1999 (ČT2), 2. repríza 14. 1. 1999 (ČT2)

© Česká televize 1998


NÁMĚT

Rudolf II. a jeho doba jsou poměrně slušně „zmapovány“ historicky, literárně i audiovizuálně. Méně se ví o osudu jeho nemanželského syna dona Julia Caesara - osoby zajímavé z hlediska historického i psychiatrického.

Rudolf II. se nikdy neoženil, přesto měl řadu milenek a nemanželských dětí. Jeho stálou a dlouhodobou milenkou však byla jen Kateřina Stradová, krásná a vzdělaná Italka, dcera jeho dvorního antikváře, který zároveň vlastnil i pražský nevěstinec. S ní měl císař Rudolf II. tři dcery a tři syny.

Jeho prvorozený syn, plným jménem don Julio Caesar markýz d´Austria, se narodil kolem roku 1586 v Praze. Již v raném mládí se u něj projevily první příznaky duševní choroby. Vedl prostopášný život a dělal svému otci takovou ostudu, že císaři nakonec nezbylo, než jej, byť ještě nezletilého, vykázat z Prahy na zámek v Českém Krumlově. Tam se ale jeho choroba - schizofrenie s deviantními sklony k sadismu, masochismu a nekrofilii projevila v celé své intenzitě. Don Julio se toulal, opíjel, opakovaně vyvolával rvačky v hospodách a znásilňoval dcery i ženy krumlovských měšťanů. Později zavraždil svoji oblíbenou milenku Markétu Pichlerovou, dceru místního ranhojiče, mrtvolu zohavil (uřezal jí uši a vydloubal oči), a takto ji před očima sluhů ještě znásilnil.

don Julio Caesar vraždí svoji milenku Markétu Pichlerovou

(Adolf Liebscher)

Opatrovníci sice mají panický strach císaři referovat, ale zvěsti o hrůzách, jež se v Krumlově dějí, se k němu nakonec přece jen donesou. Rudolf II. proto do Krumlova ihned posílá dr. Mingoniuse, který se mladíkovi jednak snaží domluvit, a taky mu terapeuticky tradičním, středověkým způsobem opakovaně pouští žilou. Nic však nepomáhá, jeho choroba se naopak dále zhoršuje a postupně v plném rozsahu manifestuje. Na Rudolfův rozkaz je proto jeho syn držen v přísné izolaci a kromě opatrovníků k němu nemá nikdo přístup. Zcela nahý don Julio tak hodiny a hodiny vysedává v zamřížovaném okně krumlovského zámku - svého vězení, někdy zcela nehybně, s úšklebkem šílence, v jakémsi katatonickém stuporu, jindy něco nesrozumitelně pokřikuje a gestikuluje na vyděšené kolemjdoucí. Přestává se rovněž mýt, odmítá stravu a stále častěji propadá záchvatům zuřivosti, kdy nesmyslně rozbíjí všechny předměty kolem sebe. Intenzivně masturbuje, tělesně chřadne a dochází i k sebemrzačení, potírá se vlastní krví a stolicí.

Podle nepotvrzených svědectví dává Rudolf II. prostřednictvím Václava Budovce z Budova, později rovněž popraveného, přímý rozkaz k popravě svého vlastního syna, jakožto tyrana a vraha. Tu údajně provede profesor a rektor pražské lékařské fakulty dr. Jesenius, a to tím způsobem, že nešťastnému mladíkovi v lázni otevře žíly.

Historicky věrohodnější se jeví verze podle které don Julio umírá na aspirační pneumonii, když mu předtím v hrtanu spontánně perforovalo velké ložisko hnisu. Syn Rudolfa II. umírá 25.6.1609 ve věku asi 23 let.

Pro realizaci dokumentu je velice důležitý sběr materiálu - všech dochovaných originálních písemností a konzultace s odbornými poradci z historie (prof. Janáček již bohužel nežije) i psychiatrie. Otázkou je dostatek obrazového materiálu. Nutné je citlivě a objektivně odlišit bezpochyby věrohodná fakta od svědectví zprostředkovaných, přenesených. Což však neznamená, že by hypotézy, jež sice nejsou solidně doloženy, či jsou dnes dokonce vyvráceny, neměly být v pořadu zmíněny. Obohacení filmu o hrané resp. polohrané sekvence, natáčené v prostředí krumlovského zámku, by bylo jistě atraktivní.

Dokument by se neměl omezit jen na osobu dona Julia, ale v této souvislosti zachytit a přiblížit i zajímavé osudy dalších Rudolfových dětí, (sourozenců tohoto šílence), sexuální život Rudolfa II a jeho vztahy k ženám vůbec, a v neposlední řadě i komplikované psychické onemocnění jeho samého, sice diferenciálně-diagnosticky obtížně klasifikovatelné, které ale mělo bezpochyby přímý vliv na jednání tohoto římsko-německého císaře a českého krále.

RECENZE

Poznámky po prvním zběžném shlédnutí

Celkově, myslím, nadprůměrný dokument. Poděkování panu režisérovi Boňkovi.

MINUS

 • tautologie již v samotném názvu, existují děti, kteří ale nejsou dětmi svých rodičů?, ale třeba to je, jen mně nesrozumitelný, jakýsi záměr.

 • snad malinko (a pro získání divákova zájmu) rozvláčná vstupní expozice

 • naopak občas „uspěchaný“ komentář, místy trochu překotně sdělující i zbytečné podrobnosti, možná i ve snaze poopravovat nepřesnosti historiků, ale to není účelem televizního dokumentu. (Jistou „genialitu“ bych obecně viděl právě ve schopnosti vyjádřit silnou myšlenku zkratkou).

 • drobné faktografické nepřesnosti např. přesný věk levobočka přeci znát nemůžeme, když rok jeho narození je nejistý.

 • lpění jen na ryze „objektivních“, historicky ověřených (objevených) faktech, možná i jistý nedostatek odvahy ukázat adekvátní formou i hypotézy (fámy) sice snad nepotvrzené či později vyvrácené, ale přesto objektivně existující - např. Rudolfův příkaz k popravě svého syna Jesseniem.

 • v obrazových polohraných/hraných sekvencích by se mi líbila i noční scéna s Juliovou siluetou v zamřížovaném okně (snadno natočitelná, myslím), po vraždě, jako zlověstné (dějově statické, ale napětí stupňující) intermezzo s předzvěstí fatálního, neodvratného a tragického konce.

 • trochu obrazové opakovačky, snad, aby se zvětšila „videoplocha“ pro potřeby komentáře u Juliovy sestry.

PLUS

 • posloupnost řazení protagonistů tj. Julio pak sestra (tj.chronologicky), i když jsem se původně (a mylně) domníval, že by opak dramaticky gradoval lépe.

 • velmi dobře volená hudba - na můj vkus

 • náznaky „implicitní dialektiky“: vedení „kontrapunktu“ dvou samotných a zdánlivě zcela protikladných osobností, (jen pro úplnost bych „uvítal“ i nějaký levobočkův třeba altruistický počin - jistě takový byl, jen se prostě nedochoval, a malý hříšek či alespoň slabůstku jeho ctnostné sestřičky). Dále „syntetické“ zobecnění v závěrečném komentáři: empirický prvoplánový paradox - v historii dobro zapomínáno, zlo pamatováno, a také prvek „dialektické nutnosti a nahodilosti“ v genetice - žádní rodiče nemohou mít nikdy jistotu, že jejich děti...

 • velice dobrá kamera

 • absence talking „historických“ heads, stejně o tom moc nevěděli/nechtěli vědět (škraloupek na Rudolfově době) a celé věci věnovali pozornost spíše psychiatři.

Pražský hrad v r. 1606

(Filip van den Bosche - Jan Wechter)

Rudolf II.

(Hans von Aachen mezi 1606 - 1608)

Rudolf II. ve společnosti učenců  (Václav Brožík 1883)

kuplířská scéna

(Hans von Aachen mezi 1605 - 1610)

zámek v Českém Krumlově

(barokní veduta)

taneční mánie

(středověká rytina)

Václav Budovec z Budova

(1551 - 1621 popraven)

prof. Ján Jesenský (Jessenius)

(1566 - 1621 popraven)

renesanční komnata na zámku

v českém Krumlově

konvent minoritů v Českém

Krumlově, poslední útočiště

dona Julia Caesara i jeho oběti

Markéty Pichlerové

Praha, 2. 7. 1997 (námět) a 19. 11. 1998 (recenze televizního dokumentu)

© Vladimír Vojíř 1997, 1998

 

www.vova.cz