Mgr.  VLADIMÍR  VOJÍŘ                 

FOTOGRAFIE     FOTOARCHIV     VÝSTAVY     PŘEDNÁŠKY     PUBLIKACE     CV

TEXTY      HUDBA      KAMERA      ZÁHADY ARKTIDY      NABÍDKA      KONTAKT

ZÁHADY ARKTIDY 0

PŘÍBĚHY A ZÁHADY ARKTIDY

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20

námět na dokumentární televizní seriál: 20 x 26 min.

název seriálu: PŘÍBĚHY A ZÁHADY ARKTIDY

koproducenti: Česká televize - Optomen Television (Velká Británie) - CBS (Kanada) - White Pine Productions Ltd. (Kanada)

© Vladimír Vojíř 1999 - 2000 (nerealizováno)


0.

TÉMATA DÍLŮ TV SERIÁLU

 

 1.   BARENTSŮV DŮM  NA DALEKÉM SEVERU

       (1596 - 1597)  ruská Arktida, Špicberky / Holanďané, Rusové

 2.   ZMIZENÍ FRANKLINOVY VÝPRAVY

       (1845 - 1848)  kanadská Arktida / Angličané, Američané, Kanaďané - Eskymáci

 3.   KANEOVA POLÁRNÍ DOBRODRUŽSTVÍ

       (1850 - 1855) kanadská Arktida / Američané, Kanaďané - Eskymáci

 4.   TRAGICKÝ KONEC EXPEDICE PORUČÍKA GREELYHO

       (1881 - 1884) kanadská Arktida / Američané

 5.   LET ANDRÉEOVA BALONU OREL

       (1897) Špicberky / Švédové

 6.   PLAVBA LODI GJOA

       (1903 - 1906) kanadská Arktida / Norové, Kanaďané - Eskymáci, Američané

 7.   WELLMANOVY POKUSY O DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU

       (1894 - 1909) ruská Arktida, Špicberky / Američané, Norové, Rusové

 8.   COOK NEBO PEARY NEBO NIKDO?

       (1908 - 1909) kanadská Arktida / Američané

 9.   STRAŠNÁ POLÁRNÍ TRILOGIE

       (1912 - 1914) ruská Arktida / Rusové, Norové, Francouzka

10.  MLČÍCÍ EXPEDICE

       (1925) Špicberky / Norové, Američané

11.  OMYL NEBO PODVOD ADMIRÁLA BYRDA?

       (1926) Špicberky / Američané)

12.  ZKÁZA VZDUCHOLODI ITALIA A SMRT AMUNDSENA

       (1928) Špicberky / Italové, Norové, Švédové, Rusové, Francouzi, Čech

13.  ZÁHADA LETOUNU LEVANĚVSKÉHO

       (1937) ruská Arktida, kanadská Arktida, Aljaška / Rusové, Kanaďané, Američané, Australan

14.  CESTA NA PLOVOUCÍ LEDOVÉ KŘE

       (1871 - 1873) kanadská Arktida / Američané, Kanaďané - Eskymáci, Němci

15.  VEGA A JEANNETTE  - TRIUMF A KATASTROFA

       (1878 - 1881) ruská Arktida / Švédové, Norové, Američané, Rusové

16.  NANSENOVA ODYSEA

       (1893 - 1896) ruská Arktida / Norové, Angličané

17.  DILEMA VELITELE STELLY POLARE

       (1899 - 1900) ruská Arktida / Italové, Norové

18.  POCHOD ŽIVOTA A SMRTI

       (1919) ruská Arktida / Norové, Rusové

19.  WILKINSŮV EXPERIMENT S  PONORKOU NAUTILUS

       (1931) Špicberky / Australané, Američané

20.  FANTÓMY ARKTIDY - MÆLSTRÖM  A  POLÁRNÍ ZÁŘE

       Lofoty, Arktida

 

Vše, co se ztrácí, je jinde vyhráno.

Vše, co se vyhrává, je jinde ztraceno...

 

TERRA INCOGNITA

Odvěká lidská touha poznat Neznámou zemi a dostat se na Vrchol světa vedla k bezpočtu tragédií.
Dnes je již prakticky celá oblast, kdysi tak tajemné, neznámé a nebezpečné Arktidy vědecky prozkoumána.
Dávno již skončila tato hrůzyplná dramata. Už není té strašné, třikrát prokleté Arktidy.
Ale mnohé příběhy z historie jejího objevování zůstávají stále neobjasněny a jsou dodnes obestřeny tajemstvím...

 

Stručný popis TV SERIÁLU

Dokumentární televizní seriál je určený pro široké mezinárodní publikum. Expedice současných filmařů se vydávají po stopách polárních výprav, jejichž osudy zůstávají vesměs dodnes ne zcela objasněny a zároveň tak evokují historii dobývání Arktidy.

Seriál bude realizován převážně v kanadské Arktidě (50%), Ruské Arktidě a Špicberkách (50%) a bude ve velké míře využívat archivní materiály.

Synopse, koncepce TV seriálu a audiovizuální přístup

I.

Dokumentární seriál je koncipován jako 13 dramatických příběhů z historie objevování Arktidy, jež mají jednoho společného jmenovatele - většinou významně přispěly k poznání Dalekého severu, ale zároveň zůstaly dodnes obestřeny tajemstvím s řadou nevyjasněných okolností, nikdy nezodpovězených otazníků nad dalšími  osudy  těchto polárních expedic a vesměs tragických osudů jejich účastníků. A pravděpodobnost, že snad někdy objasněny budou se stále snižuje ... každým dnem, rokem, který od této dávné události uplyne. Přesto stále není vyloučen překvapivý nález či poznatek. Pozdější pátrací expedice, moderní vědecké metody či nové technologické možnosti již do některých z těchto starých případů dokázaly vnést mnohdy překvapivé světlo...

Hlavní objevitelské snahy v oblasti Arktidy měly v 19.stol. a počátkem 20.stol. tyto tři tendence: snahy o nalezení Severozápadního průjezdu tj. možnosti proplutí z Atlantiku do Pacifiku podél severoamerických břehů a Severovýchodního průjezdu tj. proplutí z Atlantiku do Pacifiku podél břehů euroasijských. Tyto snahy byly do jisté míry iniciovány především z obchodních důvodů. Nad tím vším zůstávala ale meta nejvyšší - dobytí severního pólu. Polárních výprav a objevitelských aktivit v oblasti Arktidy, jež by tento seriál měl komplexněji zachytit, se zúčastnila celá řada národů - Britové, Kanaďané, Američani, Rusové, Norové, Holanďané, Švédové, Italové, Francouzi, Australané, ale i Čech.

Seriál by měl na základě všech dnes dostupných archivních materiálů a nejnovějších poznatků v každém svém dílu zachytit vlastní, dnes mnohdy již polozapomenutý příběh z historie dobývání Arktidy, po jehož stopách se vydává filmový štáb. Každý příběh, podaný  formou dokumentárně-reportážní rekonstrukce, by měl být tak dramaticky komponovaný a zároveň postavený na  vesměs tragických osobních příbězích jednotlivých protagonistů a jejich dodnes nevyjasněných osudech,  aby na diváka mohl silně emotivně zapůsobit.  Výběr témat jednotlivých dílů by mu měl zároveň  nenásilnou formou také poskytnout jistou informaci o tom, jak se člověk - a to nejen v dobách minulých ale i dnes, a za jakých okolností a také za jakých obětí snažil a snaží o poznání neznámých koutů naší planety.

II.

V úvodní části  jednotlivých dílů seriálu bude vybrán vždy jeden konkrétní příběh, většinou již polozapomenutý, který se pak stane hlavní náplní příslušného dílu. V tomto úvodním historickém exposé bude podána i základní informace o vybrané expedici, jejich cílech, o tom kdo a za jakým účelem ji organizoval, budou představeni aktéři výpravy, jejich záměry a motivace. Divák se stručně seznámí i se stupněm tehdy dosaženého zeměpisného poznání v oblasti Arktidy, vědeckými a technickými možnostmi v dané době včetně celkového dobového kontextu.

Se skupinou filmařů se pak vydáme do vzdálených arktických oblastí. Budeme sledovat tento štáb, který se s odstupem mnoha desítek let vydává po stopách jednotlivých většinou tragických příběhů a zmizelých expedic. Dle možností se pokusí dostat až do míst, kde se kdysi odehrávala arktická dramata, do míst, kde mizí poslední stopy. Možná se štábu podaří získat nějaký nový poznatek či svědectví, které by umožnilo trochu poodhalit dávnou záhadu  a zjistit, co se vlastně tehdy přihodilo nebo mohlo přihodit, jaké snad byly další osudy tehdejších protagonistů. Členové štábu jsou seznámeni se všemi dnes známými  okolnostmi tehdejších expedic, včetně nejrůznějších hypotéz, vybaveni historickými materiály. K těmto věcem se vyjadřují, citují z deníků a poznámek expedic, srovnávají tehdejší a současné možnosti, zamýšlí se nad chybami, které naši předkové tehdy učinili - lidská selhání, přecenění skutečných možností, zda vůbec měla výprava v daných podmínkách objektivně šanci na úspěch. Divák by se měl stát jakoby "součástí" tohoto štábu, s napětím sledující záběry z jeho života, hledání a pátrání, prožívat dobrodružství při postupném odhalování a rekonstrukci dávné události.

Záběry ze života a pátrání filmového štábu se budou prolínat s materiály historickými. Velkou roli budou mít všechny dostupné archivní materiály (staré rytiny, litografie, výšivky, dobové kresby a mapy, fotografie, faksimile deníků a poznámek expedicí, korespondence a nalezené předměty, dobové novinové články, knihy, soukromé archivy i unikátní autentické filmové záběry z některých pozdějších expedic) a přesná faktografie. K danému účelu  jsou nezbytně nutné důkladné rešerše existujících archivních materiálů a spolupráce experta. Tato část může být dle možností obrazově doplněna i o stylizované pseudo-archivy - autentické černobílé natáčení. Obrazově by tato část mohla být obohacena i animací -  názornou mapou s vyznačením skutečné resp. známé trasy expedice, trasy předpokládané s pravděpodobnou, hypotetickou lokalizací míst tragédie a dalších osudů jejich účastníků na základě dnešních poznatků.  Animace bude též bohatě využita zejména v těch příbězích seriálu, kde dostupný autentický archivní materiál bude poměrně chudý. V této souvislosti by bylo vhodné využít i novější archivní materiál zachycující některé novodobé pokusy hrdinů dnešních, kteří se např. ze stejného místa a stejným způsobem pokusili zopakovat to, o co se kdysi dávno pokusili jejich předkové. Ti za svůj pokus kdysi  mnohdy zaplatili svým životem. Novodobí  pokořitelé Arktidy takto krutou daň sice většinou nezaplatili, ale přesto, že byli vybaveni tou nejmodernější technikou, prostředky i znalostmi, své předky mnohdy nedokázali překonat.

III.

Komentář by měl mít formu originální autorské eseje, se silným emotivním nábojem, jež ale bude objektivně respektovat všechna dnes známá a dostupná fakta a bude kombinován se záznamy výpovědí členů filmového štábu. Zejména budou využívány citace z autentických  poznámek a deníků expedic, čteny např. úryvky ze zachovaných soukromých dopisů účastníků těchto většinou nešťastných výprav, z nichž  někteří se již nikdy ke svým blízkým nevrátili.

V obecné  rovině komentář u všech příběhů seriálu stručně přiblíží charakteristiku příslušné doby - její geopolitické, ideologické, vědecko-technické, ale i komerční aspekty a souvislosti, její různorodost. V příbězích tohoto seriálu jde jak o vládní výpravy, tak i o výpravy bohatě financované americkými milionáři,  nejrůznější soukromé podniky ale i o individuální akce polárních  nadšenců. V rovině konkrétní komentář divákovi vždy sdělí veškeré dnes známé poznatky k danému příběhu, případně nejnovější hypotézy a možná vysvětlení s příslušnými důkazy a argumentací. Budou popsány charakteristiky hrdinů jednotlivých příběhů -  jejich dětství a rodinné prostředí, zájmy a vzdělání, osobní vztahy a povahové vlastnosti. Důraz bude kladen na psychologii těchto hrdinů ve výše uvedených souvislostech a jejich mnohdy značně rozdílné motivaci: touha po slávě, touha po bohatství, vědecké poznání, dobrodružství, posedlost po novém objevu za každou cenu,  sportovní výkon, rivalita či prostá povinnost (např. u vojáků) bez jakékoliv hlubší motivace.

IV.

Novodobá filmová expedice se tak jednak pokusí evokovat dobu, kdy se konala výprava historická, rekonstruovat její osudy i snahu dobrat se toho proč a jak výprava skončila. Přiblíží nám chování lidí v extrémních, těžko představitelných situacích - mráz, nedostatek potravin, zoufalé hladovění - kanibalismus, nemoci, dlouhá polární noc, dlouhodobý pobyt ve stísněném prostoru - několikaletá, opakovaná přezimování v ledovém sevření, ponorková nemoc, beznaděj, změny hodnotové hierarchie. Divák tak pozná celé široké spektrum lidského chování od příkladů výjimečného hrdinství, ušlechtilých obětí až po extrémní projevy nejnižších lidských pudů.

Štáb nám ale zároveň nabídne i současný pohled do zvláštních těžko přístupných míst Arktidy, do míst, kam se normální člověk většinou nedostane, ale o nichž se prostřednictvím štábu dozví více. Ukáže nám, jak se tato místa od dob dávných expedic proměnila, jak vypadají dnes, jak se proměnil život a lidé žijící v těchto drsných oblastech či do nich přicházejících.

Dokumentární seriál "PŘÍBĚHY A ZÁHADY ARKTIDY", mapující historii objevitelských cest v oblasti Arktidy,  tak bude mít i jisté aspekty populárně-vědeckého filmu. Seriál by měl splňovat předpoklad atraktivity, a tak i zájmu širokého spektra diváků z nejrůznějších zemí. Prostřednictvím expedice filmařů, která neustále konfrontuje historii se současností, budou diváci seznamováni nejen s odvěkou  touhou lidí po poznání a dobrodružství, ale i s rizikem jež je s tím spojeno, a které tito lidé (kdysi dávno, ale stejně tak i dnes) na sebe většinou dobrovolně berou.

V.

Navržené chronologické řazení  dále uvedených 13 - ti dílů seriálu, 13 konkrétních zajímavých příběhů z historie dobývání Arktidy, jež sice většinou významně přispěly k jejímu poznání, ale zároveň byly tragické a mnohdy neobjasněné, není závazné. S ohledem k výsledku archivních rešerší, realizačním možnostem, žánrové pestrosti či dramaturgicko/programovým požadavkům uvádím i dalších šest alternativních arktických příběhů, jež jsou ale neméně zajímavé.

VI.

Jako bonus -  závěrečný díl seriálu - navrhuji díl, věnovaný unikátním a málo známým přírodním jevům Arktidy - tajemnému mořskému víru Mælströmu a polární záři (Aurora Borealis).  Nemají sice přímou souvislost s historií dobývání Arktidy, ale jsou jistě divácky atraktivní, tajemné a k Arktidě neodmyslitelně patří.

 

Praha, 1999 - 2000

© Vladimír Vojíř 1999 - 2000

 

www.vova.cz