VLADIMIR  VOJIR                       

PHOTOGRAPHY   PHOTO-ARCHIVE   EXHIBITIONS   LECTURES   PUBLICATIONS

TEXTS      MUSIC      CAMERA      MYSTERIES OF THE ARCTIC      CV     CONTACT

MYSTERIES OF THE ARCTIC

ADMIRAL BIRD’S MISTAKE OR FRAUD? 11

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20

treatment for TV documentary series: 20 x 26 min.

title: THE STORIES AND MYSTERIES OF THE ARCTIC

co-production: Czech Television (CZ) - Optomen Television (UK) - CBS (CA) - White Pine Productions Ltd. (CA)

© Vladimir Vojir 1999 - 2000 (not been realised)


(1926)

 

New York, Washington
Spitsbergen - Kingsbay / the North Pole
(Americans)

Oba protagonisté následujícího příběhu Richard Evelyn Byrd a Floyd Bennett již dávno nežijí. Kdysi byli za svůj čin, který se stal světovou událostí, zahrnuti nejvyššími poctami a oslavováni po celém světě. Přitom pouze oni dva mohli vědět, co se tehdy doopravdy stalo....

Mladý, byť veřejnosti dosud nepříliš známý, americký poručík R. E. Byrd, stál již u zrodu několika velkých leteckých dobrodružství. Jeho velkým snem však bylo, aby  jako první na světě doletěl na severní pól. Byrd začne organizovat expedici s tímto cílem. Protože se mu nepodaří, aby se uskutečnila pod patronací amerického námořnictva, nakonec ji organizuje jako svůj soukromý podnik. Hledá potřebné sponzory, ale ne vždy najde pro svůj záměr pochopení. Nakonec na tuto expedici přispějí E. Ford, J. D. Rockefeller ml. a další američtí boháči. Byrd  tak má na kontě téměř celou potřebnou sumu ve výši 140 000 dolarů. Nastane druhá fáze příprav. Byrd musí koupit vhodné letadlo, pronajmout loď s posádkou, zajistit přístroje, výstroj a potřebné zásoby. Po poradě s odborníky si pro let k pólu zvolí hornoplošník Fokker, vybavený třemi motory. Při poruše jednoho z motorů dokáží zbývající dva udržet letadlo ve vzduchu. To nakonec rozhodlo, protože spolehlivost a bezpečnost byly pro Byrda prvořadé. Byrd letadlo z vděčnosti pokřtil jménem dcery svého mecenáše: Josephine Ford.

towing of the aircraft from a ferry to the
Spitsbergen ice coast

Za výchozí bod pro let k pólu si Byrd vybral Královskou zátoku na Špicberkách. Fokker se speciálními lyžemi pro start a přistání na sněhu je naložen na parník Chantier, který v dubnu 1926 vyplouvá z newyorského přístavu. Cílem jeho plavby jsou Špicberky. Tam má ale namířeno i slavný norský polárník Amundsen. Na Špicberkách se již dokončuje hangár pro vzducholoď Norge, v níž se chce Amundsen pokusit o první transarktický přelet přes severní pól. Oba muži se tak stanou nejen sousedy, ale i největšími konkurenty.

Na Špicberkách čeká Byrda po připlutí nemilé překvapení. Hangár pro vzducholoď je sice zatím prázdný, ale přístavní molo, jediné místo vhodné k vytažení letadla ne břeh, je již obsazeno norskou lodí. Američané se jej proto snaží vytáhnout s pomocí prámu jinde. Je to riskantní operace, ale povede se. Při prvním setkání s Amundsenem, který netrpělivě čeká na přílet vzducholodi, se Byrd chová značně rezervovaně. Přestože jsou rivalové, Amundsen dá Byrdovi šlechetně k dispozici vhodnou startovací dráhu, ležící na pozemku, který si Amundsen pronajal. Situace obou mužů byla zcela odlišná. Moudrý a zkušený Amundsen  již toho ve svém životě dokázal tolik, že snad tentokrát ani nechtěl soutěžit za každou cenu o toto prvenství. Zadlužený Byrd ale stál teprve na prahu svého životního uplatnění. Nutně potřeboval být na pólu první.

První pokusné lety Fokkeru se příliš nepodařily. Při jednom se letadlo zarylo do sněhového valu, při jiném se pro přetížení ani nevzneslo. Byrd dává vyměnit lyže, použije nového mazání a znovu upraví startovací dráhu. Další zkušební let je již úspěšný. Navíc letadlo vykazuje nečekaně nízkou spotřebu benzínu. Byrd urychluje přípravy ke svému  letu, protože mezitím již přiletěla vzducholoď Norge pod vedením plukovníka Nobileho.

Tak tu proti sobě stojí ukázky dvou směrů ve vývoji letectví, aby v nejbližších dnech předvedly své schopnosti na extrémně obtížné trase.

Černý Fokker s bílým nápisem Josephina Ford se 9.září 1926 rozjíždí po svahu k nízkému půlnočnímu slunci. Letadlo s Richardem Byrdem a Floydem Bennettem na palubě odstartovalo k severnímu pólu. Hodiny ukazují 0,37.

Co se během následujícího letu ve skutečnosti odehrálo se dodnes přesně neví. Věděli to jen oni dva......

Po necelých 16-ti hodinách se Byrd vrací na základnu. Hodiny ukazují 16,07. Byrd tvrdí, že dosáhli severního pólu, ale Bennett mlčí, mlčí i později. Amundsen prožívá upřímnou radost z jejich šťastného návratu a jako první Byrdovi sportovně gratuluje.

Byrd claims having reached the North Pole, Amundsen is the first to congratulate his rival

Všichni se sbíhají, objímají a líbají. Hrdinové jsou odneseni na ramennou za velkého jásotu k lodi. Reportéři se vrhají k vysílačkám a signály morseovky oznamují celému světu, že první lidé obletěli severní pól. Byrd pak záhy opouští Špicberky a vrací se do Ameriky. Tam začíná opravdový maratón slávy, a tak se tento let pro Byrda stává zlomem v jeho  kariéře, je oslavován jako národní hrdina.

Později, zejména po Byrdově smrti,  se však o průběhu jeho letu a skutečném dosažení pólu objevuje řada pochybností. Studiem palubního deníku, synoptických map a dle propočtů výkonu a rychlosti letadla, rychlosti a směru větru i dalších faktorů se zdá, že Byrd až k pólu za 15 a půl hodiny doletět prostě nemohl. Navíc kromě fotografií a navigačních výpočtů nepřinesl Byrd fakticky žádný jiný doklad o dosažení severního pólu. Nikdy také nezveřejnil originály svých cestovních záznamů, které později navíc záhadně zmizely. Po návratu z pólu měl Byrd ve svých mapách také jen několik letmých poznámek a příslušné navigační údaje do nich byly zaneseny až dodatečně. Jediný přímý svědek pilot Bennett brzy umírá. Před svojí smrtí se údajně v soukromém rozhovoru plukovníkovi Balchenovi svěří, že po startu ze Špicberků došlo k drobné poruše olejového přívodu a Byrd se dalšího letu k pólu zalekl. Bennettovi pak přikázal létat jen ”sem a tam” v oblasti severních Špicberků po dobu, dle svých propočtů nutnou k doletu na pól a zpět. Na pólu ani v jeho blízkosti však nikdy nebyli. Balchen na tomto svém svědectví trvá až do své smrti. Jeho vztahy k Byrdovi ale byly složité, měl s ním příliš mnoho nevyřízených účtů, což snižuje hodnověrnost jeho výpovědi o Bennettově přiznání. Časem vznikla celá řada hypotéz kam až Byrd mohl doletět, i kdyby k pólu skutečně letěl. Většinou však vylučují, že by jej mohl dosáhnout. Tím také zpochybňují Byrdovo prvenství ve vzdušném dobytí severního pólu, protože výprava Amundsen-Ellsworth-Nobile ve vzducholodi Norge, pól prokazatelně přeletí, a to pouhé tři dny po Byrdově letu.

Šlo jen o Byrdův omyl, způsobený nepřesností jeho přístrojů pro určení polohy? Nebo se skutečně dopustil největšího a nejzdařilejšího podvodu v dějinách polárních výzkumů? Byl by snad tento muž, americký národní hrdina, účastník několika dalších úspěšných expedicí do Antarktidy a autor populární knihy ”Sám a sám”, schopen něco takového vědomě udělat na samém začátku své kariéry? Před několika lety byl v archivu objeven a prostudován Byrdův deník, který do celého případu sice vnáší nové poznatky, ale přesto jednoznačnou odpověď nedává.

Byrd ani Bennett do své smrti nevydali žádné prohlášení, jímž by se zřekli svého nároku, že jako první lidé dosáhli severního pólu vzdušnou cestou.


 • Balchen B.: Come North with Me, New York 1958

 • Bártl S.: Let Josefiny Fordové, Praha 1980

 • Byrd R.E.: North Pole Diary

 • Byrd R.E.: Sám a sám, Praha 1941

 • Byrd R.E.: Skyward, New York 1928

 • Mason, Theodore K. Two Against The Ice Amundsen and Ellswoth,  New York 1982

 • Montague R.: Oceans, Poles and Airmen, New York 1971

 • National Geographic Magazine, září 1978

 • Siple P.: A boy scout with Byrd, New York 1931

 • Taylor J.: History of Aviation, New York 1977

 • Arlington National Cemetery , Washington (hrob Floyda Benetta)

 • Arlington National Cemetery , Washington (bronzová socha R. E. Byrda)

 • Byrd Polar Research Center

 • Massachusetts, Brimmer  Street 9, Boston, (Byrdův dům)

Richard Evelyn Byrd
(1888 - 1957)

planning a polar flight: Bennett, Byrd, Noville and Parker

filling-up the aircraft Fokker

before taking off

Byrd´s Fokker is taking off to the North Pole

Fokker is returning to Kingsbay after 16 hours, Amundsen is looking on

US president Coolidge awards Byrd with the Hubbard Gold Medal in Wahington

Prague, 1999 - 2000

Vladmir Vojir 1999 - 2000

 

www.vova.cz